ثبت شکایت

خانه / ثبت شکایت

مطمئنا نمی توان تضمین کرد که همیشه همه شرایط درست پیش برود. زیرا خطا بخشی از وجود انسان است و سیستم ها نیز دچار مشکل می شوند.اگر چیزی اشتباه پیش رفته است، از صمیم قلب از شما عذر می خواهیم و می توانید از اینجا ما را مطلع کنید. کافی است فرم زیر را کامل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

ثبت شکایت